Centrul educațional Bee Creative Kid oferă MEDITAȚII la diferite materii pentru copiii claselor I-XII. 

Limba și Literatura Română

Matematica

 Limbile Străine– Engleza si Franceza 

Activități extracurriculare formate din cursurile YogaKids și cursul unic GemKids.

În cadrul ședințelor desfășurate de centrul nostru, cursanții vor beneficia de următoarele lucruri:

-vor da o testare inițială (serviciu gratuit);

-în urma rezultatelor obținute, elevul va fi inclus într-o grupă care să corespundă nivelului său de pregătire sau dacă este necesar, acesta va urma un pachet cu ședințe individuale timp de o lună  pentru a recupera materia pierdută;

-grupa va fi formată din maximum 5 elevi;

-în funcție de evoluția și implicarea elevului, profesorul va stabili dacă elevul rămâne în grupa respectivă sau poate fi mutat într-o altă grupă potrivită nivelului său;

-în fiecare lună, elevii vor primi un test  pentru a verifica noțiunile teoretice acumulate, care va dura 15 minute și va fi neanunțat;

-după finalizarea ședințelor dintr-un pachet părinții vor primi un raport în care sunt consemnate diferite observații asupra activității și atitudinii elevului din timpul cursurilor, dar și nota de la test;

-dacă au nelămuriri elevii pot pune întrebări, fără teama că vor fi certați de profesor că nu au înțeles;

-ședințele se vor desfășura într-un spațiu special amenajat, într-un mediu relaxant și prietenos, renunțând la ideea învechită de a merge la profesor acasă;

-centrul este dotat cu diferite echipamente moderne, precum: tablă interactivă, videoproiector pe care profesorul le va folosi alături de metodele și tehnicile de predare-învățare moderne, adaptându-se ușor cerințelor și nevoilor elevului;

-dacă elevul este lipsit de respect și nu prezintă interes față de ședință, deranjând orele de curs, este dreptul profesorului de a refuza să mai lucreze cu el;

-de asemenea, nu susținem rezolvarea temelor elevului date de profesorul de la clasă, fiind o abordare greșită în dezvoltarea elevului, dar îi vom explica metoda prin care trebuie să rezolve exercițiul, urmând ca acesta să îl rezolve singur sub supravegherea noastră.