Limba și literatura română

Limba și literatura română este una dintre cele mai importante discipline școlare, având un rol fundamental în formarea personalităţii elevilor, a unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Având în vedere că este materie de examen atât pentru elevii claselor de-a 8-a, cât și pentru cei de-a 12-a, limba și literatura română a constituit dintotdeauna o materie de studiu de bază în procesul de învățământ. În ceea ce privește examenele menționate mai sus, unele subiecte din cadrul evaluării naționale sau a bacalaureatului îi pot pune în dificultate pe elevi.  Participând la ședințele de meditații din centrul nostru, veți beneficia de următoarele lucruri:

-asimilarea materiei școlare;

-pregătirea pentru examene de tipul evaluare națională sau bacalaureat;

-pentru ciclul primar, activitățile se centrează pe formarea capacității elevilor de a folosi în mod corect limba în diferite contexte de comunicare;

-accesul la informații corecte și complexe;

-fie că este o problemă de gramatică, fie că este o problemă de literatură, comunicare sau vocabular aici vom rezolva tot.